Uvjeti uporabe

Medichat isporučuje Abi Global Health.

Molim vas pažljivo pročitajte: Ovaj sporazum regulira vaša prava korištenja usluga u vlasništvu Abi Global Health Limited. Ukoliko prihvatite, suglasni ste uvjetima korištenja kao korisnik, te će se ugovor smatrati obvezujućim sporazumom između Abi Global Health Limited i korisnika. Ukoliko ne prihvaćate ili ne možete poštovati sve obveze i uvjete koji se odnose na ovaj sporazum, nemojte prihvatiti iste.

1. Uvod
 • Ovaj Sporazum regulira vaše pravo upotrebe usluga koje vam pruža Abi Global Health Limited.
 • Napominjemo da se “vi” odnosi na pojedinog Korisnika Abi Usluge; dok se “mi” odnosi na Abi Global Health Limited, “Abi” (i “mi” i “naše” moraju se tumačiti u skladu s tim.)
 • Korištenjem Abi Usluge, prihvaćate pravila određena ovim Uvjetima uporabe.
 • Dužni ste priložiti vašu izričitu suglasnost u znaku prihvaćanja Uvjeta korištenja prije slanja bilo kakvih informacija ili početka korištenja Abi Usluge.
 • Osobama mlađima od 18 godina nije dopušteno korištenje Abi Usluge.
2. Ograničenja uporabe Abi usluge
 • Abi uslugu ne smijete koristiti na način koji uzrokuje ili može uzrokovati štetu Abi Usluzi ili oštećenje dostupnosti ili pristupačnosti Abi Usluge.
 • Zabranjeno je koristiti Abi usluge: 
  • (A) na nezakonit, bespravan, prijevaran ili štetan način; ili
  • (B) u odnosu na bilo koju nedopuštenu, ilegalnu, prijevarnu ili štetnu svrhu ili aktivnost.
  • (C) zlouporaba Usluge: dopustiti pojedincu koji se razlikuje od Korisnika da koristi Uslugu; postavljajući nerazuman broj pitanja o istom medicinskom stanju; postavljajući pitanja koja nisu izravno povezana sa zdravstvenom skrbi.
 • Korisnik shvaća i prihvaća:
  • (A) Odnos doktor-pacijent nije uspostavljen korištenjem Abi Usluge;
  • Sve informacije koje pruža Abi usluga namijenjene su općim informacijama i nisu zamjena za profesionalnu medicinsku dijagnozu ili liječenje;
  • (C) Usluga se ne smije koristiti u hitnim medicinskim slučajevima.
3. Neovlašteni sadržaj
 • Sadržaj upita poslan od strane Korisnika ne smije:
  • (A) biti klevetnički, zlonamjeran ili lažan;
  • (B) kršiti bilo koje pravo povjerenja, pravo na privatnost ili pravo zakona o zaštiti podataka;
  • (C) predstavljaju kršenje ugovornih obveza prema bilo kojoj osobi.
 • Posve je zabranjeno postavljati pitanja o činjenicama, bolestima ili stanjima koji su podvrgnuti ili su bili podvrgnuti sudskom postupku ili sličnom zahtjevu.
4. Točnost podataka
 • Sadržaj upita ne smije biti lažan, netočan, tendenciozan ili dovoditi u zabludu.
 • Podaci Korisnika moraju biti istiniti i moraju se odnositi na Korisnika kao osobu.
5. Marketing i promocija
 • Abi Uslugu zabranjeno je koristiti u bilo kakvu svrhu vezanu za marketing, oglašavanje, promociju, prodaju ili opskrbu bilo kojeg proizvoda, usluge ili komercijalne ponude.
 • Abi Uslugu zabranjeno je koristiti za promicanje piramidalnih ili sličnih poruka.
Praćenje 
 • Korisnik zna, odobrava i ovlašćuje Abi da aktivno prati uporabu Abi Usluge kako bi otkrio moguću zloupotrebu iste od strane Korisnika, te kako bi jamčio sigurnost i integritet Korisnika i kvalitetu pružene usluge.

Korisnički sporazum


Ovaj Sporazum regulira vaše pravo upotrebe usluga koje vam pruža Abi Global Health Limited.

Abi usluge
 • Abi Korisnicima nudi uslugu u obliku pretplate za neograničenu upotrebu, podložnu sljedećim zabranama: 
  • (A) Korisniku nije dopušteno dodijeliti ili zamijeniti svoju pretplatu s trećom osobom na usluge koje Abi nudi;
  • (B) Korisnik ne smije dopustiti neovlaštenoj osobi pristup ili korištenje Abi Usluge;
  • (C) Korisnik ne smije koristiti Abi usluge za pružanje usluga ili konzultacija vezanih uz zdravlje trećih osoba (osim u slučaju maloljetnika koji su pod njihovom skrbi i koji su uključeni u zdravstvenu policu kroz koju su pristupili Abi uslugama);
  • (D) Korisnik ne smije objavljivati ili preraspodijeliti odgovore zdravstvenih stručnjaka putem Abi usluge;
 • Način aktivacije Abi Usluge:
  • (A) Korisnik može aktivirati uslugu putem internetske stranice https://abi.ai/.
  • (B) Putem bilo koje tvrtke s kojima je Abi potpisala ugovor o suradnji kako bi svojim klijentima i / ili radnicima omogućila korištenje i uživanje u uslugama koje nudi Abi. Abi će poslati SMS korisniku tako da Korisnik prihvati Uvjete i pravila o korištenju Usluge te prihod, kao i njegovu aktivaciju.
 • Otkazivanje pretplate: Korisnik može otkazati pretplatu usluge putem Abi chata, slanjem poruke s riječju UNSUBSCRIBE. Abi će zatražiti potvrdu putem chata i usluga će biti otkazana.
2. Korištenje usluge: 
 • Radi otklanjanja sumnje, prekid radnji koji je izravno ili neizravno prouzročio bilo koji od sljedećih čimbenika neće se smatrati kršenjem ovog Ugovora od strane Abi:
  • (A) događaj više sile;
  • (B) neuspjeh ili neuspjeh interneta ili javne telekomunikacijske mreže;
  • (C) neuspjeh ili neuspjeh Korisničkih računala ili mobilnih telefonskih sustava ili mreža;
  • (D) bilo kakvo kršenje Korisnika ovog Sporazuma; ili
  • (E) planirano održavanje izvršeno u skladu s ovim Sporazumom. 
 • Korisnik ne smije koristiti Abi Uslugu na bilo koji način koji uzrokuje ili može uzrokovati štetu Abi Usluzi ili Platformi ili narušiti dostupnost ili dostupnost Abi Usluge.
3. Pravo intelektualnog vlasništva
 • Ništa u ovom Sporazumu ne služi za dodjeljivanje ili prijenos bilo kakvog prava intelektualnog vlasništva od strane Abi prema Korisniku, ili od Korisnika prema Abi.
 • Sva prava intelektualnog vlasništva koja čine Abi Uslugu u vlasništvu su tvrtke Abi Global Health Limited, te ništa u ovim Uvjetima ne predstavlja dijeljenje istog.
 • Pravo intelektualnog vlasništva obuhvaća patente, zaštitu izuma, korisnički programi, autorska prava i srodna prava, zaštitni znakovi, usluge, trgovački i poslovni znakovi, zaštitni znakovi poslovanja i domene, komercijalni imidž ili prava na prezentiranje, autorsko pravo bez konkurencije, nepošteno tržišno natjecanje, prava dizajna, softverska prava, baza podataka, moralna prava, prava na povjerljivu informaciju (uključujući know-how i poslovne tajne) i bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva, bilo da je registrirano ili ne, i uključuje sve prijave i obnove ili proširenja takvih prava i sva slična ili ekvivalentna prava ili oblika zaštite bilo gdje u svijetu.
4. Zaštita privatnosti
 • Abi pristaje: 
  • (A) jamčiti povjerljivost informacija koje je pružio Korisnik;
  • (B) ne otkriti Povjerljive Podatke Korisnika bilo kojoj osobi bez prethodne pismene suglasnosti Korisnika;
  • (C) ne upotrebljavati Povjerljive Podatke Korisnika ni u koju svrhu osim pri pružanju ugovorenih usluga.
 • Ova kaluzola ne obvezuje Abi na poštivanje Povjerljivih Podataka Korisnika koji:
  • (A) su poznati Abi prije objavljivanja u skladu s ovim Sporazumom i nisu podložni nikakvim drugim obvezama povjerljivosti;
  • (B) jesu ili jesu javni bez ikakvog djela ili kršenja od strane Abi; ili
  • (C) su dobiveni od treće osobe u okolnostima u kojima Abi nema razloga vjerovati da je došlo do povrede obveze čuvanja tajnosti.
 • Ograničenja iz ove Klauzule ne primjenjuju se u onoj mjeri u kojoj je bilo kakav Povjerljivi Podatak Korisnika otkriven zakonom ili propisom, bilo kojom naredbom, sudskom ili državnom zahtjevu.
 • Odredbe ove Klauzule ostaju na snazi ​​neograničeno nakon završetka Sporazuma.
5. Zaštita podataka
 • Sukladno Općoj Uredbi o Zaštiti Podataka (EU) 2016/679 Europskoga Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., o zaštiti fizičkih osoba kod obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja istih i svojim pravilima o razvoju, Abi obavještava Korisnika da će se osobni podaci koje ste nam dostavili biti tretirani na način da olakšamo pristup usluzi i pružimo naše zdravstvene informacije, opisane u ovim uvjetima.
 • Kada Korisnik otvori račun i registrira se za našu uslugu ili kontaktira Abi putem sredstava dostupnih Korisniku, Korisnik daje izričitu suglasnost za obradu Korisničkih podataka kako bi pomogao Korisniku i mogao koristiti usluge naše aplikacije.
 • Abi neće ni u kojem slučaju koristiti osobne podatke zainteresiranih strana za druge svrhe osim onih gore navedenih i obvezuje se zadržati propisanu profesionalnu tajnu te utvrditi potrebne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka u skladu sa zahtjevima utvrđenim gore navedenim Uredbama.
 • Da bi mogli prisustvovati i odgovarati na Vaša pitanja, Abi ima dostupan tim zdravstvenih stručnjaka. Vaši upiti, nakon anonimizacije, bit će upućeni ovim stručnjacima koji će, u što je moguće kraćem vremenu, sudjelovati i riješiti vaš upit, koliko god je to moguće. Korisnik je informiran i pristaje na ovu komunikaciju.
 • U slučaju da se Korisnik upusti u telefonsku konverzaciju s Abi ili nekim od naših zdravstvenih stručnjaka, Korisnik ovlašćuje i dopušta da se razgovor snimi iz sigurnosnih razloga, zbog sukladnosti i radi jamčenja kvalitete pružene usluge.
 • Abi preporučuje Korisniku da ne otkriva svoje podatke u bilo kakvim upitima koji omogućuju identifikaciju Korisnika (na primjer, ime i prezime, priložene slike na kojima se korisnik može identificirati) kako bi zaštitili identitet i privatnost Korisnika.
 • Abi će zadržati osobne podatke Korisnika sve dok je Korisnik registriran i koristi uslugu, te još 5 godina nakon otkazivanja pretplate, osim ako zakonska obveza zadržavanja podataka propisuje duže razdoblje.
 • Korisnik može, međutim, u bilo kojem trenutku zatražiti pristup, ispravljanje ili brisanje svojih osobnih podataka. Također može se suprotstaviti ili ograničiti njihovoj upotrebi ili ostavariti pravo na njihovu prenosivost.
 • Također vas obavještavamo o vašem pravu na podnošenje zahtjeva nadležnim kontrolnim tijelom kod zaštite podataka, ako smatrate da se u postupanju s vašim podacima vaša prava ne poštuju.
 • Podaci odgovorne osobe:
  Abi Global Health Limited
  WeWork
  Charlemont Exchange
  Charlemont Street
  Dublin 2
  D02 VN88
  Ireland 
 • privacy@abi.ai
 • Zaštita djece
  • Svatko tko koristi Abi Uslugu dužan je formalno izjaviti da je napunio 18 godina ili je stariji. Osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je korištenje usluge.
  • Abi podsjeća sve punoljetne osobe koje su zadužene za maloljetnike, da će se smatrati odgovornima ukoliko maloljetnik inkorporira svoje podatke kako bi zatražio naše usluge.
  • Također ih obavještava da postoje računalni programi za ograničavanje navigacije filtriranjem ili blokiranjem određenog sadržaja.
6. Ograničenje odgovornosti
 • Korisnik razumije da složeni softver nikad nije u potpunosti bez nedostataka, grešaka i pogrešaka;Te podložno drugim odredbama ovog Sporazuma, Abi ne jamči ili ne zastupa činjenicu da će Abi Usluge biti u potpunosti bez nedostataka, grešaka i pogrešaka.
 • 6.1 Korisnik priznaje da složeni softver nikad nije u potpunosti bez nedostataka, grešaka i pogrešaka; Te podložno drugim odredbama ovog Sporazuma, Abi ne jamči ili ne zastupa činjenicu da će Abi Usluge biti u potpunosti bez nedostataka, grešaka i pogrešaka.
 • Korisnik spoznaje da je usluga Abi dizajnirana da bude kompatibilna samo s tim programom i onim sustavima koji su navedeni kao kompatibilni u Abi Specifikacijama Usluge; Abi ne jamči niti zastupa činjenicu da će Abi Usluga biti kompatibilna s drugim sustavima.
 • Pristupajući Abi Usluzi putem vanjskih aplikacija za razmjenu poruka koje obavljaju treće strane, kao što su Facebook Messenger, Skype, Telegram ili slično, Korisnik prihvaća da podliježe uvjetima, pravilima o privatnosti i uvjetima korištenja aplikacije za razmjenu poruka koje je uspostavio operator odgovoran i koji je prihvaćen od strane korisnika prilikom prijave za odgovarajuću uslugu, a korisnik oslobađa Abi od svake odgovornosti za navedenu uslugu. 
 • Za više informacija o uvjetima korištenja i pravila privatnosti tih operatera, posjetite relevantne web stranice, poput: https://www.facebook.com/full_data_use_policy, https://www.skype.com/en/legal/, https://telegram.org/privacy
7. Primjenjivo zakonodavstvo i nadležnost
 • Ovi Uvjeti korištenja uređeni su aktualnim Irskim propisima koji se primjenjuju na rješavanje sporova koji mogu nastati kao rezultat odredbi ovih odredbi i njihovog tumačenja, primjene i usklađenosti. Korisnik, na temelju prihvaćanja uvjeta sadržanih u ovim Uvjetima, izričito se odriče svake druge nadležnost koja mu može odgovarati.
 • U svakom slučaju, u okviru irske nadležnosti, ukoliko zakonodavstvo dopušta podnošenje određenoj nadležnosti, Korisnik se izričito odriče nadležnosti koja može odgovarati i dobrovoljno podnosi nadležnost sudova u Dublinu.