Zaštita podataka

Data protection

Medichat isporučuje Abi Global Health.

Sukladno Općoj Uredbi o Zaštiti Podataka (EU) 2016/679 Europskoga Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., o zaštiti fizičkih osoba kod obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja istih i svojim pravilima o razvoju, Abi obavještava Korisnika da će se osobni podaci koje ste nam dostavili biti tretirani na način da olakšamo pristup usluzi i pružimo naše zdravstvene informacije, opisane u ovim uvjetima.

Kada Korisnik otvori račun i registrira se za našu uslugu ili kontaktira Abi putem sredstava dostupnih Korisniku, Korisnik daje izričitu suglasnost za obradu Korisničkih podataka kako bi pomogao Korisniku i mogao koristiti usluge naše aplikacije.

Abi neće ni u kojem slučaju koristiti osobne podatke zainteresiranih strana za druge svrhe osim onih gore navedenih i obvezuje se zadržati propisanu profesionalnu tajnu te utvrditi potrebne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka u skladu sa zahtjevima utvrđenim gore navedenim Uredbama.

Da bi mogli prisustvovati i odgovarati na Vaša pitanja, Abi ima dostupan tim zdravstvenih stručnjaka. Vaši upiti, nakon anonimizacije, bit će upućeni ovim stručnjacima koji će, u što je moguće kraćem vremenu, sudjelovati i riješiti vaš upit, koliko god je to moguće. Korisnik je informiran i pristaje na ovu komunikaciju.

U slučaju da se Korisnik upusti u telefonsku konverzaciju s Abi ili nekim od naših zdravstvenih stručnjaka, Korisnik ovlašćuje i dopušta da se razgovor snimi iz sigurnosnih razloga, zbog sukladnosti i radi jamčenja kvalitete pružene usluge.

Abi preporučuje Korisniku da ne otkriva svoje podatke u bilo kakvim upitima koji omogućuju identifikaciju Korisnika (na primjer, ime i prezime, priložene slike na kojima se korisnik može identificirati) kako bi zaštitili identitet i privatnost Korisnika.

Abi će zadržati osobne podatke Korisnika sve dok je Korisnik registriran i koristi uslugu, te još 5 godina nakon otkazivanja pretplate, osim ako zakonska obveza zadržavanja podataka propisuje duže razdoblje.

Korisnik može, međutim, u bilo kojem trenutku zatražiti pristup, ispravljanje ili brisanje svojih osobnih podataka. Također može se suprotstaviti ili ograničiti njihovoj upotrebi ili ostavariti pravo na njihovu prenosivost.

Također vas obavještavamo o vašem pravu na podnošenje zahtjeva nadležnim kontrolnim tijelom kod zaštite podataka, ako smatrate da se u postupanju s vašim podacima vaša prava ne poštuju.

Zaštita djece 

Svatko tko koristi Abi Uslugu dužan je formalno izjaviti da je napunio 18 godina ili je stariji. Osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je koristiti uslugu.

Abi podsjeća sve punoljetne osobe koje su zadužene za maloljetnike, da će se smatrati odgovornima ukoliko maloljetnik inkorporira svoje podatke kako bi zatražio naše usluge.

Također ih obavještava da postoje računalni programi za ograničavanje navigacije filtriranjem ili blokiranjem određenog sadržaja.

Podaci za kontakt: 

Abi Global Health Limited

Prvi kat 

20 Harcourt Street

Dublin

Irska

email adresa: privacy@abi.ai